Rolex Daytona White Gold 116519LN on Oysterflex 2021